Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021
Η ΚΕΔΕ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ PRODESA
22 Ιανουαρίου, 2021

Τα νέα του LIFE-IP AdaptInGR: Ιούλιος – Δεκέμβριος 2020

Συνέχιση του προγράμματος σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς με θέμα την «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή»

 

Στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR πραγματοποιήθηκαν 3 νέα σεμινάρια για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την ενημέρωση τους σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή:

  • 3 Οκτωβρίου 2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • 4 Νοεμβρίου  2020 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
  • 5 Δεκεμβρίου 2020 στην  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

 

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και αποτροπής της διασποράς  του ιού COVID-19.

Τα σεμινάρια για εκπαιδευτικούς αποτελούν τμήμα μιας σειράς 16 σεμιναρίων τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

 

Περισσότερα

 

Ξεκίνησε ο Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός: «Το κλίμα αλλάζει… αλλάζω ζωή!»

 

 

Ο πρώτος πανελλήνιος σχολικός διαγωνισμός του έργου LIFE-IP AdaptInGR ξεκίνησε στις 5 Οκτωβρίου 2020 και θα διαρκέσει έως τις 20 Μαρτίου 2021. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στοχεύει στην ανάδειξη έργων με θέμα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή.

Μέσω της συμμετοχής στον διαγωνισμό δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και τις σχολικές μονάδες να ενεργοποιηθούν περαιτέρω αναφορικά με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας μας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της ελληνικής κοινωνίας και να βραβευτούν για τις προσπάθειές τους. Συμμετοχές μπορούν να υποβάλουν μαθητές των τάξεων Ε’-Στ’ Δημοτικού, Α’-Γ’ Γυμνασίου και Α’-Γ’ Λυκείου είτε ατομικά είτε ομαδικά.

 

Περισσότερα

 

Το έργο LIFE-IP AdaptInGR συμμετείχε στο 2ο Διεθνές Εργαστήριο του έργου LIFE ASTI 

 

Το έργο LIFE-IP AdaptInGR συμμετείχε στο 2ο Διεθνές Εργαστήριο του Ευρωπαϊκού έργου LIFE ASTI. Το Εργαστήριο με τίτλο «Urban Heat Island and Heat Resilience: Networking for Future Strategy» (Αστική Θερμική Νησίδα και Ανθεκτικότητα στους Καύσωνες: Δικτύωση για μελλοντική στρατηγική), πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις14 Οκτωβρίου 2020.

Ο Project Manager του Υ.Π.ΕΝ. για το έργο LIFE-IP AdaptInGR παρουσίασε τις δράσεις του έργου για την ενίσχυση της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής και των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, δίνοντας έμφαση στις δράσεις που αφορούν στην προσαρμογή του αστικού περιβάλλοντος στην κλιματική αλλαγή.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας από εκπροσώπους διαφόρων φορέων από την Ελλάδα και άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Περισσότερα

 

 

Μελλοντικές εκδηλώσεις
Τα σεμινάρια για εκπαιδευτικούς με θέμα την «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» συνεχίζονται διαδικτυακά . Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν στην ενότητα «Εκδηλώσεις» του ιστοτόπου του έργου LIFE-IP AdaptInGR.
Δημοσιεύσεις – Προκηρύξεις

 

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις και προκηρύξεις. Μείνετε συντονισμένοι και ενημερωθείτε στην ενότητα «Νέα» του ιστοτόπου του έργου LIFE-IP AdaptInGR, καθώς και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου. Twitter: adaptivegreece, Facebook: AdaptiveGreece, Instagram: adaptivegreece

 

 

Άλλα νέα
Έγκριση δέσμης μέτρων ύψους 1,8 τρισ. ευρώ για την ανάκαμψη της Ευρώπης μετά τη νόσο COVID-19, μιας Ευρώπης πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής

 

Επίσημη παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα

 

Νέα πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για τη χρηματοδότηση «Καινοτόμων Δράσεων με τους Πολίτες»

 

Το έργο LIFE-IP AdaptInGR στο TEPA 2020 – Εικονικό εργαστήριο: Εκπαίδευση και κατάρτιση για την ενίσχυση της δράσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (Virtual workshop: Education and training to enhance climate adaptation action across sectors)

 

Το έργο LIFE-IP AdaptInGR στην ημερίδα των έργων e-KLIM.A. & EnerCom – EnerPov

 

Νέα μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος αναφορικά με την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

 

 

 

 

 

Κατηγορίες