Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
Η ΚΕΔΕ
15 Ιουλίου, 2020

Τα νέα του LIFE-IP AdaptInGR (Ιανουάριος – Ιούνιος 2020)

Τα νέα του LIFE-IP AdaptInGR

LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006

2ο Project Meeting του έργου LIFE-IP AdaptInGR

image003

Στις 25 & 26 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η 2η συνάντηση της ολομέλειας του έργου LIFE-IP AdaptInGR, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι και των 19 συνδικαιούχων του έργου.

Την πρώτη ημέρα της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε η πρόοδος των δράσεων του έργου LIFE-IP AdaptInGR. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην προετοιμασία των πιλοτικών έργων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, την παραγωγή δεδομένων κλιματικών προβολών, την επικαιροποίηση της μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, τον διαδικτυακό πληροφοριακό κόμβο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την ανάπτυξη μεθόδων και δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων προσαρμογής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και την αποτύπωση και μόχλευση συμπληρωματικών πόρων για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Τη 2η ημέρα της τηλεδιάσκεψης, συζητήθηκαν οι στόχοι, οι επιδιώξεις, τα παραδοτέα και τα ορόσημα της επόμενης χρονικής περιόδου (2021-2026), η επικείμενη τροποποίηση της Σύμβασης Επιχορήγησης, καθώς και ο προγραμματισμός των επόμενων δράσεων του έργου.

Περισσότερα

Το έργο LIFE-IP AdaptInGR στο διαδικτυακό σεμινάριο «Exploring potential adaptation options for policy and decision makers: the Climate-ADAPT Catalogue»

unnamed

Το έργο LIFE-IP AdaptInGR παρουσιάστηκε στο διαδικτυακό σεμινάριο «Exploring potential adaptation options for policy and decision makers: the Climate-ADAPT Catalogue» που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 2020. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (European Environment Agency, EEA) και το Ευρωπαϊκό Θεματικό Κέντρο για τις κλιματικές επιπτώσεις, την τρωτότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (European Topic Centre on Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation ETC-CCA) σε συνεργασία με το Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC).

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, η κα Σπυριδούλα Ντεμίρη, στέλεχος του Πράσινου Ταμείου παρουσίασε τις πιλοτικές δράσεις   προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που θα υλοποιήσει το  έργο LIFE-IP AdaptInGR, οι οποίες αναπτύχθηκαν αξιοποιώντας την ενότητα «Επιλογές προσαρμογής» της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή Climate-ADAPT.

Περισσότερα

Τηλεδιάσκεψη του LIFE-IP AdaptInGR με την αρμόδια για την προσαρμογή υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

image007

Εκπρόσωποι του έργου LIFE-IP AdaptInGR είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις παραμέτρους ανάπτυξης συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης (Π&Α) της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με την αρμόδια για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης που έλαβε χώρα στις 3 Απριλίου 2020.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πράσινου Ταμείου, της Ακαδημίας Αθηνών, του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Ε. Επιτροπής (EC EASME) και της εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης των έργων LIFE στην Ελλάδα (ΝΕΕΜΟ) και στελέχη της μονάδας «Adaptation Unit» της Γενικής Διεύθυνσης Δράσης για το Κλίμα (DG CLIMA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η τηλεδιάσκεψη είχε ως στόχο την ανταλλαγή εμπειριών αναφορικά με την αξιολόγηση της στρατηγικής της Ε.Ε. για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον συντονισμό συστημάτων Π&Α σε διαφορετικά επίπεδα διοίκησης (ευρωπαϊκό/εθνικό και εθνικό/περιφερειακό) και πως η εμπειρία που έχει αναπτυχθεί σε επίπεδο Ε.Ε. θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη του ελληνικού συστήματος Π&Α της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Περισσότερα

Διοργάνωση σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς στο θέμα της «Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή» από το έργο LIFE-IP AdaptInGR

unnamed 1 unnamed 2

Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ξεκίνησαν στις 7 Μαρτίου 2020 τα επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς του έργου LIFE-IP AdaptInGR. Είχε προηγηθεί πιλοτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στις 15 Φεβρουαρίου 2020 στο κτήριο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος.

Στόχος των σεμιναρίων είναι η ενίσχυση των γνώσεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, καθώς και η παρουσίαση παραδειγμάτων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την προσαρμογή, που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο σχολικό πρόγραμμα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Οι προτεινόμενες εκπαιδευτικές δράσεις περιλαμβάνονται στον «Οδηγό Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικό Υλικό για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» ο οποίος έχει παραχθεί στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί στο σύνολο των περιφερειών της Ελλάδας. Οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να ενημερωθούν αναφορικά με τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των σεμιναρίων στην ενότητα «Εκδηλώσεις» του ιστοτόπου του έργου LIFE-IP AdaptInGR.

Περισσότερα για το σεμινάριο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περισσότερα για το πιλοτικό σεμινάριο

Το έργο LIFE-IP AdaptInGR στην επίσημη παρουσίαση του εργαλείου ADAPT2CLIMAtool

unnamed

Το έργο LIFE-IP AdaptInGR συμμετείχε στην παρουσίαση του διαδικτυακού εργαλείου ADAPT2CLIMAtool, στις 26 Φεβρουαρίου 2020, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, στην Πάτρα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, εκπρόσωποι του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  παρουσίασαν τη δράση των φορέων τους στο έργο LIFE-IP AdaptInGR και ανέδειξαν τις συνέργειες και τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο έργων.

Το εργαλείο ADAPT2CLIMAtool συμβάλλει στην προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή και συνεπώς στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, που αποτελεί και τον βασικό στόχο του έργου LIFE-IP AdaptInGR. Το εργαλείο ADAPT2CLIMAtool θα είναι προσβάσιμο και μέσω του υπό ανάπτυξη Εθνικού Διαδικτυακού Πληροφοριακού Κόμβου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή του έργου LIFE-IP AdaptInGR, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια και η βιωσιμότητα του και μετά τη λήξη του έργου LIFE ADAPT2CLIMA. 

Περισσότερα

Μελλοντικές εκδηλώσεις

Πρόγραμμα σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς με θέμα την «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή»

Τα προγραμματισμένα σεμινάρια σε Πάτρα και Λαμία αναβλήθηκαν λόγω των μέτρων πρόληψης για τον κορωνοϊό (COVID-19). Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως στην ενότητα «Εκδηλώσεις» του ιστοτόπου του έργου LIFE-IP AdaptInGR.

Δημοσιεύσεις - Προκηρύξεις

Μείνετε συντονισμένοι για νέες δημοσιεύσεις και προκηρύξεις στην ενότητα «Νέα» του ιστοτόπου του έργου LIFE-IP AdaptInGR, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου.

Άλλα νέα

Εθνικό Σημείο Επαφής για το Action for Climate Empowerment της UNFCCC ο Aκαδημαϊκός κ. Χρήστος Ζερεφός

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη νέα στρατηγική της Ε.Ε. για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ανοικτή από 14 Μαΐου έως 20 Αυγούστου 2020)

Διαδικτυακό Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αστικής Ανθεκτικότητας (27 Μαΐου 2020) (Διαθέσιμο το βίντεο του φόρουμ online)

Δημοσίευση της έκθεσης PESETA IV – Πρόβλεψη των οικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε βασικούς τομείς της Ε.Ε., βάσει bottom-up ανάλυσης - από το JRC (Απεικόνιση σε Infographics) (Μάιος 2020)

 

Νέα έκθεση: η προσαρμογή της παράκτιας ζώνης στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας έχει οικονομική σημασία (Μάιος 2020)

 

Διαδικτυακό συνέδριο έργου PLACARD: «Adapting to extremes: exploring the challenges of the new decade» (15 Απριλίου, 2020) (διαθέσιμο το βίντεο του συνεδρίου online)

 

Δημοσίευση έκθεσης Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος: «Μετεωρολογικές και Υδρολογικές Ξηρασίες στην Ευρώπη» (Μάρτιος 2020)

Δήλωση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) για την Κατάσταση του Παγκόσμιου Κλίματος το 2019 (Μάρτιος 2020)

 

Απεικόνιση (EEA story maps) των μελλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (Φεβρουάριος 2020)

 

Κατηγορίες

Σχετικες Αναρτησεις

LIFE IP-AdaptInGR: προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 15 Ιουλίου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
Τα νέα του LIFE-IP AdaptInGR (Ιανουάριος – Ιούνιος 2020)

Τα νέα του LIFE-IP AdaptInGR LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006 2ο Project Meeting του έργου…

LIFE IP-AdaptInGR: προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 28 Μαΐου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
LIFE-IP AdaptInGR – Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα

LIFE – IP AdaptInGR  

LIFE IP-AdaptInGR: προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 05 Μαΐου, 2020
Δημόσια Διαβούλευση της Eυρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών αναφορικά με την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο

ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ : 31 ΜΑΙΟΥ 2020

Διαβάστε Περισσότερα