Συνεδρίαση ΔΣ
27 Φεβρουαρίου, 2020

Συνέδριο με θέμα “Μεταρρύθμιση και Ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης” – Αθήνα, 16-17 Μαρτίου 2020

Κατηγορίες