Άρθρο Localit 05 Μαρτίου, 2021

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων  

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μ.  Γραφάκου ,  το πρόγραμμα καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο, ενώ η σύνταξή του αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας που προκύπτει από την οδηγία 2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/851.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων αφορά την περίοδο 2021 – 2030 και μπορεί να αναθεωρείται κάθε πέντε έτη. Προδιαγράφει τις πολιτικές, τα μέτρα και τις δράσεις που στοχεύουν στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, ενώ υποδεικνύει δείκτες μέτρησης. Στόχος τους είναι η  προώθηση και υποστήριξη μοντέλων βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης,  ενώ ενθαρρύνουν τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη χρήση προϊόντων που διασφαλίζουν την αποτελεσματική χρήση των πόρων ιδιαιτέρως προωθώντας την επισκευασιμότητα, την ανθεκτικότητα και την επαναχρησιμοποιήσιμη φύση των προϊόντων.

Σε ότι αφορά στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, είναι εναρμονισμένο με την οδηγία 2018/851 της ΕΕ και προβλέπει:

  • Παρουσίαση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.
  • Παρουσίαση των υφιστάμενων εθνικών και κοινοτικών νομοθεσιών, πολιτικών και στρατηγικών.
  • Τον ορισμό ρευμάτων προτεραιότητας, καθώς και στόχων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.
  • Τον προσδιορισμό μέτρων και δράσεων για την υλοποίηση των στόχων αυτών, την επιτυχή και ολοκληρωμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠΠΔΑ, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 18 Μαρτίου  2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ.

Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Διαχείριση απορριμμάτων 12 Μαΐου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δήμος Περάματος: Άδικη και ταξικά μεροληπτική η δημιουργία νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Σχιστό

Την πλήρη αντίθεσή της εκφράζει για μια ακόμη φορά η δημοτική αρχή του δήμου Περάματος…

Διαχείριση απορριμμάτων 23 Μαρτίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Κατασκευή νέου κυττάρου και μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας στον ΧΥΤΑ Γιαννιτσών

Την κατασκευή νέου κυττάρου στον ΧΥΤΑ Γιαννιτσών και την εγκατάσταση μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας για την…

Διαχείριση απορριμμάτων 02 Μαρτίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη δημιουργία πράσινων σημείων στην Κεντρική Μακεδονία

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη δημιουργία και τη λειτουργία πράσινων σημείων και στην…