Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021
Η ΚΕΔΕ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ PRODESA
Άρθρο Localit 22 Φεβρουαρίου, 2021

Σε διαβούλευση το πρόγραμμα LIFE GrIn για τη διαχείριση του αστικού πρασίνου

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί  το ευρωπαϊκό πρόγραμμα με το ακρωνύμιο LIFE GrIn, το οποίο υλοποιείται από το το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και σχετίζεται με την  «Προώθηση κατευθυντήριων γραμμών για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και τη Διαχείριση των Χώρων Αστικού Πρασίνου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

Στον εν λόγω έργο, συμμετέχουν οι δήμοι Αμαρουσίου και Ηρακλείου,  η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, η ΚΕΔΕ και η εταιρεία ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ.

Το έργο στοχεύει στην

 • Δημιουργία ολοκληρωμένου πλαισίου για τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των Χώρων Αστικού Πρασίνου
 • Ενσωμάτωση – προώθηση Ευρωπαϊκών πολιτικών για την κλιματική αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση για τον αστικό σχεδιασμό.
 • Προώθηση – ενσωμάτωση της βιώσιμης διαχείρισης των Χώρων Αστικού Πρασίνου, για την προσαρμογή – μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και ένταξη των Δήμων στο Σύμφωνο των Δημάρχων
 • Ποσοτικοποίηση και βελτιστοποίηση της επίδρασης των Χώρων Αστικού Πρασίνου σε κλιματικά προβλήματα των πόλεων
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αστικών κέντρων, μέσω του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
 • Ενημέρωση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σχετικά με την αναγκαιότητα και τα οφέλη της ανάληψης δράσης για το μετριασμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής
 • Ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω της προώθησης της ενεργής συμμετοχής του

Το έργο απευθύνεται σε περιφέρειες δήμους και υπουργείο, διαχειριστές των περιοχών αστικού πρασίνου, εμπειρογνώμονες (επιστήμονες, ερευνητές, ΜΚΟ, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πράσινων Πόλεων, Ελληνικό Δίκτυο Πράσινων πόλεων ), σχολεία, ΜΜΕ και ευρύ κοινό

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προτεινόμενες προδιαγραφές και οδηγίες για τη

 1. Σύνταξη Στρατηγικού Σχεδιασμού Αστικού Πρασίνου σε επίπεδο δήμου, με στόχο την ενίσχυση της προσαρμογής των πόλεων στην κλιματική αλλαγή, με την ενσωμάτωση του εργαλείου Urban Adaptation Support Tool της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Βελτίωση του ισχύοντος Νομικού και Κανονιστικού Πλαισίου που διέπει τον ορισμό και τη διαχείριση του αστικού πρασίνου στην Ελλάδα.
 3. Πρόταση για την υιοθέτηση προδιαγραφών σύνταξης και εφαρμογής των επιμέρους Σχεδίων Διαχείρισης των Χώρων Αστικού Πρασίνου σε κάθε Δήμο.
 4. Δημιουργία συστήματος δεικτών/κριτηρίων για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση των Χώρων Αστικού Πρασίνου και εν γένει του αστικού πρασίνου, σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.

Το εν λόγω πρόγραμμα έχει ανέβει σε δημόσια διαβούλευση, στην ιστοσελίδα http://lifegrin.gr/forums/?lang=el

Κατηγορίες

Ετικέτες

Σχετικες Αναρτησεις

Ενδιαφέρουν 27 Φεβρουαρίου, 2021
Διαβάστε Περισσότερα
Άλιμος: Παρεμβάσεις αναβάθμισης στα σχολεία και τον εξοπλισμό τους από τον Δήμο

Ο Δήμος Αλίμου, αξιοποιώντας τον χρόνο κατά τον οποίο μένουν κλειστά τα σχολεία, φροντίζει και…

Ενδιαφέρουν 27 Φεβρουαρίου, 2021
Διαβάστε Περισσότερα
Εθελοντικές αιμοδοσίες στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Τις πρώτες εθελοντικές αιμοδοσίες για το 2021, ανακοινώνει ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, συνεχίζοντας το καθημερινό κοινωνικό…

Ενδιαφέρουν 26 Φεβρουαρίου, 2021
Διαβάστε Περισσότερα
Δημιουργία video για την τουριστική προβολή του Δήμου Αν. Σάμου

Βίντεο για την τουριστική προβολή της περιοχής, δημιούργησε  ο Δήμος Ανατολικής Σάμου. Ενημερώνοντας για την…