Συνεδρίαση ΔΣ
20 Μαΐου, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΠΕ

Κατηγορίες