Συνεδρίαση ΔΣ
21 Νοεμβρίου, 2018

Πρόσκληση προς τους Δημάρχους & τα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας για εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 3-5 Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορίες