Συνεδρίαση ΔΣ
31 Δεκεμβρίου, 1999

Πρόσφατα στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωμών (Εισπράξεις από τον Τουρισμό) Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr)

24 03 2015 Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών Ιανουάριος 2015_Πίνακας

23 03 2015 Ισοζύγιο Πληρωμών - Ιανουάριος 2015 - Πίνακας

23 03 2015 Ισοζύγιο πληρωμών - Νέα μεθοδολογία τήρησης Ισοζυγίου Πληρωμών από Ιανουάριο 2015

24.02.2015 Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών - Δεκέμβριος 2014 - Πίνακας

20.02.2015 Ισοζύγιο Πληρωμών - Δεκέμβριος 2014 - Πίνακας

21.01.2015 Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών - Νοέμβριος 2014 - Πίνακας

20 01 2015 Ισοζύγιο Πληρωμών - Νοέμβριος 2014 - Πίνακας

15 01 2015 Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών_Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2014_Παράρτημα

23.12.2014 Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών - Οκτώβριος 2014 Πίνακας (1)

22.12.2014 Ισοζύγιο Πληρωμών - Οκτώβριος 2014_Πίνακας (2)

21 11 2014 Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών - Σεπτέμβριος 2014 Πίνακας

20 11 2014 Ισοζύγιο Πληρωμών - Σεπτέμβριος 2014 πίνακας

22 10 2014 Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών - Αύγουστος 2014 - Πίνακας

21 10 2014 Ισοζύγιο Πληρωμών - Αύγουστος 2014 - Πίνακας

23 09 2014 Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών Ιούλιος 2014

22.09.2014 Ισοζύγιο Πληρωμών - Ιούλιος 2014 - Πίνακας

21.08.2014 Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών -Ιούνιος 2014 - Πίνακας

20 08 2014 Ισοζύγιο Πληρωμών - Ιούνιος 2014 - Πίνακας

22.07.2014 Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών - Μάιος 2014 - Πίνακας

21.07.2014 Ισοζύγιο Πληρωμών - Μάιος 2014 - Πίνακας

23.06.2014 Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών - Απρίλιος 2014 -Πίνακας

20.06.2014 Ισοζύγιο Πληρωμών - Απρίλιος 2014

03 07 2014 Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών_Ιανουάριος - Μάρτιος 2014 - Παράρτημα

23.05.2014 Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών – Μάρτιος 2014 - Πίνακα

22 05 2014 Ισοζύγιο Πληρωμών - Μάρτιος 2014 - Πίνακας (1)

29 04 2014 Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών - 2013 - Παράρτημα

17 04 2014 Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών - Φεβρουάριος 2014 Πίνακας

17 04 2014 Ισοζύγιο Πληρωμών - Φεβρουάριος 2014 - Πίνακας

26 03 2014 Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών - Ιανουάριος 2014 - Πίνακας

24 03 2013 Ισοζύγιο Πληρωμών - Ιανουάριος 2014 - Πίνακας

20.02.2014 Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών - Δεκέμβριος 2013 - Πίνακας

19.02.2014 Ισοζύγιο Πληρωμών - Δεκέμβριος 2013- Πίνακας

Ισοζύγιο Πληρωμών - Νοέμβριος 2013- Πίνακας

Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών - Οκτώβριος 2013 - Πίνακας

Ισοζύγιο Πληρωμών - Οκτώβριος 2013 

Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Σεπτέμβριος 2013

Ισοζύγιο Πληρωμών - Σεπτέμβριος 2013 

Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών - Ιανουάριος-Ιούνιος 2013 

Ισοζύγιο Πληρωμών : Αύγουστος 2013 

Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών Ιούλιος 2013
Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών Ιούλιος 2013

Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιούνιος 2013
Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιούνιος 2013

Ισοζύγιο Πληρωμών: Μάιος 2013
Ισοζύγιο Πληρωμών: Μάιος 2013

Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Απρίλιος 2013
Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Απρίλιος 2013

Ισοζύγιο Πληρωμών: Μάρτιος 2013 - Πίνακας
Ισοζύγιο Πληρωμών - Μάρτιος 2013 - Πίνακας

Ισοζύγιο Πληρωμών Φεβρουάριος 2013
Ισοζύγιο Πληρωμών Φεβρουάριος 2013

Ισοζύγιο Πληρωμών Ιανουάριος 2013
Ισοζύγιο Πληρωμών Ιανουάριος 2013

Ισοζύγιο Πληρωμών Δεκέμβριος 2012
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=4188&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT

Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2012
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=4098&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT

Ισοζύγιο Πληρωμών: Οκτώβριος 2012
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=4127&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT

Ισοζύγιο Πληρωμών Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2012
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=4098&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT

Ταξειδιωτικές εισπράξεις  Ιανουάριος-Αύγουστος 2012
Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών - Αύγουστος 2012

Ισοζύγιο Πληρωμών (συγκεντρωτικό) Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2011
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=3856&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT

Κατηγορίες

Σχετικές Αναρτήσεις