Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021
Η ΚΕΔΕ
PRODESA, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓ. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Συνεδριακές Διασκέψεις
11 Σεπτεμβρίου, 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκ νέου κατάθεση οικονομικής προσφοράς για προμήθεια της απαιτούμενης ποσότητας μασκών