Συνεδρίαση ΔΣ
20 Μαΐου, 2017

Πρακτικά του Ειδικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ με θέμα “Αλλαγή του Καλλικράτη – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους” – Βόλος, 17 & 18 Οκτωβρίου 2016

Κατηγορίες

Σχετικές Αναρτήσεις