Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021
Η ΚΕΔΕ
PRODESA, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓ. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Συνεδριακές Διασκέψεις
Άρθρο Localit 14 Ιανουαρίου, 2021

Παράταση δύο μηνών για τους ωφελουμένους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ζωγράφου 

Την παράταση του τρέχοντος εξαμήνου για τους ήδη ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου για δύο (2) μήνες πέραν της λήξης του (Φεβρουάριο-Μάρτιο) με απλή επικαιροποίηση ορισμένων στοιχείων, αποφάσισε ο Δήμος Ζωγράφου, για την αποφυγή συνωστισμού και τον περιορισμό των μετακινήσεων λόγω της υγειονομικής κρίσης COVID 19.

Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει,  οι ενταγμένοι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν έως 19 Φεβρουαρίου 2021 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο (Μπισκίνη 33) μόνο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδειας διαμονής.

 1. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ
 2. Βεβαίωση ανεργίας με πρόσφατη ημερομηνία, αναγράφοντας σε αυτά τον αριθμό κάρτας δικαιούχου.

ΝΕΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Παράλληλα στη προσπάθεια να στηριχτούν νοικοκυριά που χρήζουν βοήθειας θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για νέους δικαιούχους.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα υποβάλλουν αίτηση ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ(τηλέφωνο επικοινωνίας 210 7716 350) στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Ιωάννου Θεολόγου 22) από Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021.

Για την ένταξη τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

 • Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση κατεβάστε το σχετικό αρχείο. Προς αποφυγή του συνωστισμού επισημαίνουμε ότι η σχετική αίτηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη. Προσοχή η υπογραφή θα τεθεί ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου
 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδειας διαμονής.
 • Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 [για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2019 έως 31/12/2019] (έντυπο Ε1) και εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού έτους 2019.
 • Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9).
 • Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνει τη διεύθυνση της κατοικίας.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο εντός 5μήνου).
 • Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της αναγνωριστικής απόφαση χορήγησης επιδόματος (ΚΕΠΑ).
 • Βεβαίωση ανεργίας με εμφανή την τελευταία ημερομηνία ανανέωσης.

Παρατηρήσεις

 • Για έγγαμους ή για άτομα που συγκατοικούν, απαιτούνται δικαιολογητικά για όλους.
 • Εάν είναι διαζευγμένοι θα προσκομίζουν το διαζευκτήριο (πρωτότυπο και φωτοτυπία).
 • Εάν είναι σε διάσταση θα προσκομίζουν κάθε νόμιμο παραστατικό που θα αποδεικνύεται η διάσταση (αίτηση διαζυγίου, δήλωση στην ΔΟΥ της διάστασης
 • Έγγαμοι και άτομα ενήλικα που συνοικούν δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικές αιτήσεις εγγραφής.
 • Για τους κατοίκους που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια απαιτούνται διαβατήρια και άδειες διαμονής σε ισχύ για όλη την οικογένεια.
 • Όσοι είναι δικαιούχοι σε άλλο πρόγραμμα κοινωνικής παροχής π.χ. (ΤΕΒΑ) δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
 • Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα για την διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των στοιχείων που έχουν δηλωθεί και οι συνθήκες διαβίωσής.
 • Σε περίπτωση μη προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών με την κατάθεση της αίτησης θα κρίνεται ελλιπής και θα απορρίπτεται.
 • Οι ενδιαφερόμενοι, προσωπικά και μόνο, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά ,σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας εξουσιοδότηση, με θεωρημένο  το γνήσιο της υπογραφής.

Η Υπηρεσία  επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά κριθούν αναγκαία

Κατηγορίες

Ετικέτες

Σχετικες Αναρτησεις

Ενδιαφέρουν ... 27 Ιανουαρίου, 2021
Διαβάστε Περισσότερα
Παρατείνονται οι συμβάσεις εργαζομένων για τις δηλώσεις τετραγωνικών

Παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου η  προθεσμία για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό…

Ενδιαφέρουν ... 27 Ιανουαρίου, 2021
Διαβάστε Περισσότερα
Πρόσληψη 58 Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών από την ΕΕΤΑΑ

Πενήντα οκτώ θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, για την πρόσληψη Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών που θα στελεχώσουν τα…

Ενδιαφέρουν ... 26 Ιανουαρίου, 2021
Διαβάστε Περισσότερα
Εξήντα προσλήψεις στο δήμο Αθηναίων

Tην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 60 ατόμων ανακοίνωσε ο δήμος Αθηναίων.…