Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021
Η ΚΕΔΕ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ PRODESA
09 Φεβρουαρίου, 2021

Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ.

Κατηγορίες

Σχετικες Αναρτησεις

ΥΠΕΣ 26 Φεβρουαρίου, 2021
Διαβάστε Περισσότερα
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
ΥΠΕΣ 24 Φεβρουαρίου, 2021
Διαβάστε Περισσότερα
Κατανομή ποσού ύψους 51.289.009,29 € σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές...
ΥΠΕΣ 23 Φεβρουαρίου, 2021
Διαβάστε Περισσότερα
Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β΄...