Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021
Η ΚΕΔΕ
22 Δεκεμβρίου, 2020

Η Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ΚΕΔΕ για την κινητικότητα υπαλλήλων και τη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ Α’ βαθμού, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας

«Διατύπωση γνώμης της ΚΕΔΕ
α. για την κινητικότητα υπαλλήλων και
β. για τη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, σύμφωνα με το κατεπείγον σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Κατηγορίες