Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021
Η ΚΕΔΕ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ PRODESA
15 Φεβρουαρίου, 2021

Α΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

Κατηγορίες

Σχετικες Αναρτησεις

ΥΠΕΣ 26 Φεβρουαρίου, 2021
Διαβάστε Περισσότερα
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
ΥΠΕΣ 24 Φεβρουαρίου, 2021
Διαβάστε Περισσότερα
Κατανομή ποσού ύψους 51.289.009,29 € σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές...
ΥΠΕΣ 23 Φεβρουαρίου, 2021
Διαβάστε Περισσότερα
Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β΄...