Συνεδρίαση ΔΣ

Ενημέρωση ΟΤΑ

  • Άλλοι φορείς 1
  • Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 2
  • ΚΕΔΕ 2
  • ΚΥΑ 2
  • ΥΠΕΝ 1
  • ΥΠΕΣ 15
  • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 1
  • Υπουργείο Υγείας 1
  • 2020
ΥΠΕΣ 29 Οκτωβρίου, 2020
Πρόσθετα προσόντα, επιβεβαίωση των θέσεων τακτικού προσωπικού των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 και αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών.
ΥΠΕΣ 29 Οκτωβρίου, 2020
Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021.
ΥΠΕΣ 28 Οκτωβρίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021»
ΥΠΕΣ 26 Οκτωβρίου, 2020
Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 24 Οκτωβρίου, 2020
Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
ΥΠΕΝ 23 Οκτωβρίου, 2020
Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Άλλοι φορείς 23 Οκτωβρίου, 2020
Συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην Ευρωπαική Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων – 21 έως 29 Νοεμβρίου
ΥΠΕΣ 20 Οκτωβρίου, 2020
Έναρξη κύκλου κινητικότητας 2020 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
ΥΠΕΣ 19 Οκτωβρίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση»
ΥΠΕΣ 19 Οκτωβρίου, 2020
1η Τροποποίηση της με αριθμό 64403/5-10-2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
ΥΠΕΣ 14 Οκτωβρίου, 2020
Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
ΥΠΕΣ 13 Οκτωβρίου, 2020
Αποτύπωση των μη νόμιμων και μη κανονικών δαπανών στο Δημόσιο Λογιστικό (Μητρώο Δεσμεύσεων) και στη Γενική Λογιστική.