Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020
Η ΚΕΔΕ

Ενημέρωση ΟΤΑ

 • Άλλοι φορείς 3
 • Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 6
 • ΚΕΔΕ 11
 • ΚΥΑ 2
 • ΥΠΕΝ 1
 • ΥΠΕΣ 27
 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 1
 • Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων 3
 • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 3
 • Υπουργείο Οικονομικών 2
 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 1
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Πράσινο Ταμείο 1
 • Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 1
 • Υπουργείο Υγείας 3
 • Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 1
 • 2020
ΚΕΔΕ 30 Νοεμβρίου, 2020
Επιστολή του Προέδρου για τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας, για το κείμενο που αφορά στις «Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
ΚΕΔΕ 28 Νοεμβρίου, 2020
Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
ΚΕΔΕ ... 28 Νοεμβρίου, 2020
Οδηγίες για την αποτύπωση των εσόδων των κοινωφελών επιχειρήσεων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών – Παροχή γνώμης Παρατηρητηρίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2021 .
ΚΕΔΕ 27 Νοεμβρίου, 2020
Νόμος 4756/26.11.2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

Διατάξεις του συγκεκριμένου Νόμου που αφορούν στην Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού: Μέρος Πρώτο, Κεφάλαιο Πρώτο, Υποκεφάλαιο…

Διαβάστε Περισσότερα
ΚΕΔΕ 26 Νοεμβρίου, 2020
Ενημερωτικά κείμενα επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
ΚΕΔΕ 25 Νοεμβρίου, 2020
Η Επιτροπή Ισότητας της ΚΕΔΕ για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών
ΚΕΔΕ 24 Νοεμβρίου, 2020
Επιστολή Προέδρου ΚΕΔΕ σχετικά με την δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων», από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
ΥΠΕΣ 23 Νοεμβρίου, 2020
Τοποθέτηση και χρήση ταχογράφου σε απορριμματοφόρα οχήματα που ανήκουν σε Δήμους – Θέματα ασφάλειας και προστασίας
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων 23 Νοεμβρίου, 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ´αριθ. 123468/20.11.2020 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ANAΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ «Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 17 της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 75) για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα». Άρθρο 1 Προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 23 Νοεμβρίου, 2020
Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες, Πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων
ΥΠΕΣ 23 Νοεμβρίου, 2020
Διατάξεις για διοικητικά μέτρα και πειθαρχικό δίκαιο υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού
ΥΠΕΣ 23 Νοεμβρίου, 2020
Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.