Συνεδρίαση ΔΣ
31 Δεκεμβρίου, 1999

ΜΕΛΕΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ “ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΟΤΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ”

Κατηγορίες

Σχετικές Αναρτήσεις