Συνεδρίαση ΔΣ
18 Σεπτεμβρίου, 2020

Πράσινο Ταμείο: Για ενταγμένα έργα δεν αλλάζει ο τύπος συστημάτων υπόγειων κάδων

Δεν τροποποιούνται τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά των έργων ούτε και αρχική σύμβαση για τα συστήματα υπόγειων κάδων    που είναι ενταγμένα στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου.

Το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, όπου συζητήθηκε το θέμα μετά από σχετικά αιτήματα δήμων που ζητούσαν την αντικατάσταση του τύπου των συστημάτων υπόγειων κάδων, ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

Το γεγονός ότι η αντικατάσταση του τύπου των συστημάτων υπόγειων κάδων, όπως περιγράφεται στα σχετικά έγγραφα των Δήμων,κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας αποτελεί τροποποίηση των κύριων λειτουργικών χαρακτηριστικών του έργου και της αρχικής σύμβασης, τροποποιώντας ουσιωδώς το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ως εκ τούτου δεν συνιστά επιτρεπτή τροποποίηση φυσικού αντικειμένου αλλά αποτελεί αντικατάσταση ήδη ενταγμένου έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν:

α) Την απόρριψη των αιτημάτων τροποποίησης του τεχνικού σκέλους έργων Συστημάτων Υπόγειων Κάδων και της δυνατότητας αντικατάστασης του τύπου των συστημάτων υπόγειων κάδων σε ήδη ενταγμένα έργα.

β) Το φυσικό αντικείμενο των ήδη ενταγμένων έργων Συστημάτων Υπόγειων Κάδων δύναται να τροποποιηθεί μόνο αν αυτό οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες (π.χ. υπόδειξη αρχαιολογικής υπηρεσίας, υπόδειξη δασαρχείου κ.λ.π.) και μόνο αν αυτό αποδεδειγμένα τεκμηριώνεται με σχετικά έγγραφα από τον ενδιαφερόμενο ΟΤΑ προς τις υπηρεσίες του Πράσινου Ταμείου

γ) η υλοποίηση των έργων Συστημάτων Υπόγειων Κάδων αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των οικείων ΟΤΑ σύμφωνα με την πρόταση που εγκρίθηκε

δ) Το φυσικό αντικείμενο των ήδη ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα “Αστική Αναζωογόνηση” δύναται να τροποποιηθεί μόνο αν αυτό οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες (π.χ. υπόδειξη αρχαιολογικής υπηρεσίας, υπόδειξη δασαρχείου, γνωμοδοτήσεις υπουργείων κ.λ.π.) και μόνο αν αυτό αποδεδειγμένα τεκμηριώνεται με σχετικά έγγραφα από τον ενδιαφερόμενο ΟΤΑ προς τις υπηρεσίες του Πράσινου Ταμείου.

Κατηγορίες

Ετικέτες

Σχετικές Αναρτήσεις

Βιώσιμες Πόλεις ... 18 Σεπτεμβρίου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
Πράσινο Ταμείο: Για ενταγμένα έργα δεν αλλάζει ο τύπος συστημάτων υπόγειων κάδων

Δεν τροποποιούνται τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά των έργων ούτε και αρχική σύμβαση για τα συστήματα…

Διαβάστε Περισσότερα
Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις ... 17 Σεπτεμβρίου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
Απάντηση του προέδρου της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου στον υφυπουργό Υγείας Β. Κοντοζαμάνη για τις μάσκες

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου απέστειλε επιστολή στον υφυπουργό Υγείας Β. Κοντοζαμάνη, απαντώντας στις…

Διαβάστε Περισσότερα
Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις ... 16 Σεπτεμβρίου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
ΥΠΕΣ: Οδηγίες προς τους ΟΤΑ για απλήρωτες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οδηγίες για το περιεχόμενο των μηνιαίων εκθέσεων απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα…

Διαβάστε Περισσότερα