Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021
Η ΚΕΔΕ
PRODESA, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓ. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Συνεδριακές Διασκέψεις
30 Νοεμβρίου, 2020

Γενική-Γραμματεία-Πολιτικής-Προστασίας