Συνεδρίαση ΔΣ
05 Φεβρουαρίου, 2020

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (webinar) ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – Σύμφωνο των Δημάρχων, 6.2.2020, 11.00-12.30

Κατηγορίες

Σχετικές Αναρτήσεις

LIFE GrIn - προώθηση της ενσωμάτωσης για τις αστικές πράσινες δομές με στόχο την βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης στις πόλεις 16 Σεπτεμβρίου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ LIFE GrIn , LIFE – IP AdapativGR, Αθήνα 21.9.2020

Διαβάστε Περισσότερα
LIFE IP-AdaptInGR: προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 05 Αυγούστου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006) www.adaptivegreece.gr

Διαβάστε Περισσότερα