Συνεδρίαση ΔΣ

Ψηφιακή Πλατφόρμα Καταγραφής Αναγκών ΟΤΑ

Η Ψηφιακή Πλατφόρμα Επικοινωνίας ΟΤΑ θα βοηθήσει στην καταγραφή και στη συγκέντρωση των αναλωσίμων,