Συνεδρίαση ΔΣ

Πλατφόρμα Δήλωσης Διόρθωσης Τ.Μ. Ακινήτων προς τους ΟΤΑ

Μέσω της εφαρμογής παρέχεται η πληροφόρηση για τα στοιχεία των ακινήτων.