Συνεδρίαση ΔΣ

“Πέλοπας ” – Πλατφόρμα καταγραφής αθλητικών χώρων

Καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων από την ψηφιακή πλατφόρμα “ΠΕΛΟΠΑΣ".