Συνεδρίαση ΔΣ
20 Μαΐου, 2017

Έκθεση ελέγχου της Ελεγκτικής Δημοσκοπήσεων για την έρευνα της ΚΑΠΑ Research που δημοσιεύθηκε στο ΒΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ στις 15/9/2013

 

Απεστάλη στην ΚΕΔΕ η έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Ελεγκτικής Δημοσκοπήσεων, η οποία συντάχθηκε  μετά από σχετική αίτηση της ΚΕΔΕ και αφορούσε στη δημοσιευμένη -  διαδικτυακής -  έρευνας της  Κάπα Research   στην  εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής» στις 15.09.2013 για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν το Μάιο του 2014.

 

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διαδικτυακή έρευνα της  Κάπα Research  «δεν πληροί  τις προϋποθέσεις μιας αντιπροσωπευτικής  έρευνας, ιδιαίτερα όσον αφορά τους δήμους με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων και ειδικότερα τη δημοφιλία των αντίστοιχων δημάρχων».

 

Αναλυτικά η έκθεση ελέγχου

Συνοδευτική επιστολή προέδρου ΣΕΔΕΑ

Επιστολή του προέδρου της Ελεγκτικής Δημοσκοπήσεων Η.Νικολακόπουλου προς τον πρόεδρο του ΣΕΔΕΑ Χ.Ζαβιτσάνο

Κατηγορίες

Σχετικές Αναρτήσεις