23 Απριλίου, 2021

Ρυθμίσεις ζητημάτων που αφορούν στην καταβολή δημοτικών τελών εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας