Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021
Η ΚΕΔΕ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ PRODESA
05 Ιανουαρίου, 2021

Πρόταση νομοθετικής διάταξης για την μεταβίβαση των σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων-μονάδων-οικοπέδων στους Δήμους