Μάρτιος 01, 2021

Πρόταση για άμεση μετατροπή συμβάσεων των καθαριστριών στις σχολικές μονάδες, με αύξηση των ωρών εργασίας καθαριότητας.