28 Απριλίου, 2021

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί του νέου Νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου»