Συνεδρίαση ΔΣ
20 Αυγούστου, 2020

Μη ανάληψη αρμοδιότητας από τους ΟΤΑ για την συντήρηση & ηλεκτροδότηση των εθνικών οδών