23 Απριλίου, 2021

Λήψη απόφασης για ενέργειες σχετικά με την μη κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό του υπερβάλλοντος κόστους ναυαγοσωστικής κάλυψης, βάσει του ΠΔ 71/2020