Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021
Η ΚΕΔΕ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ PRODESA
05 Ιανουαρίου, 2021

Απόδοση και κατανομή τέλους φυσικού αερίου έτους 2019 κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 2364/95, ΦΕΚ 252 Α΄ και θέση της ΚΕΔΕ επί της προς διαβούλευση Υ.Α. του ΥΠΕΝ