Συνεδρίαση ΔΣ

Ευρωπαϊκά προγράμματα της ΚΕΔΕ

 • e-Health Μonitoring: Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας μέσω προσωπικού συστήματος παρακολούθησης 7
 • LIFE GrIn - προώθηση της ενσωμάτωσης για τις αστικές πράσινες δομές με στόχο την βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης στις πόλεις 5
 • LIFE IP-AdaptInGR: προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 3
 • Mig Health Care: Ενίσχυση της Κοινοτικής Φροντίδας για την ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και τη βελτίωση της ενσωμάτωσης ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες 3
 • Prodesa: Aνάπτυξη αποτελεσματικού ενεργειακού σχεδιασμού για τη Nότιο Aττική 5
 • REC-EnVISION: Ενίσχυση της επιτυχούς ένταξης και συμμετοχής πολιτών της ΕΕ και μελών της οικογένειάς τους στην κινητικότητα και την πολιτική ζωή της χώρας υποδοχής τους (Ελλάδα και Κύπρος) 1
 • Sumbio: Αειφορική διαχείριση και επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων με τη χρήση μεθόδων παραγωγής βιοκαυσίμων 1
 • Wrestle-Interreg: Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 4
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2014
 • 2010
 • 2000
 • 1999
Prodesa: Aνάπτυξη αποτελεσματικού ενεργειακού σχεδιασμού για τη Nότιο Aττική 29 Οκτωβρίου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
ΚΕΔΕ : Δωρεάν Παροχή Τεχνικής Βοήθειας και Εκαπιδευτικών Σεμιναρίων για την Ανάπτυξη και Υλοποίηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης για τους Δήμους
Διαβάστε Περισσότερα
LIFE GrIn - προώθηση της ενσωμάτωσης για τις αστικές πράσινες δομές με στόχο την βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης στις πόλεις 16 Σεπτεμβρίου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ LIFE GrIn , LIFE – IP AdapativGR, Αθήνα 21.9.2020
Διαβάστε Περισσότερα
LIFE IP-AdaptInGR: προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 05 Αυγούστου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην...
Διαβάστε Περισσότερα
LIFE IP-AdaptInGR: προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 15 Ιουλίου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
Τα νέα του LIFE-IP AdaptInGR (Ιανουάριος – Ιούνιος 2020)

Τα νέα του LIFE-IP AdaptInGR LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006 2ο Project Meeting του έργου…

Ευρωπαϊκά προγράμματα της ΚΕΔΕ 01 Ιουλίου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
PRODESA

PRODESA Youtube Βίντεο Δήμου ΑΑΚ για το έργο PRODESA

Ευρωπαϊκά προγράμματα της ΚΕΔΕ 28 Μαΐου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
LIFE-IP AdaptInGR – Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα

LIFE – IP AdaptInGR  

Wrestle-Interreg: Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 14 Μαΐου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
NEWSLETTER ΕΡΓΟΥ WRESTLE

NEWSLETTER 1

Ευρωπαϊκά προγράμματα της ΚΕΔΕ 05 Μαΐου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
Δημόσια Διαβούλευση της Eυρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών αναφορικά με την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο

ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ : 31 ΜΑΙΟΥ 2020

Prodesa: Aνάπτυξη αποτελεσματικού ενεργειακού σχεδιασμού για τη Nότιο Aττική 05 Μαΐου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
6η Συνάντηση Εταίρων Έργου PRODESA – Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, 19 Νοεμβρίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 6Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ PRODESA  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6ΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ PRODESA,…

e-Health Μonitoring: Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας μέσω προσωπικού συστήματος παρακολούθησης 20 Μαρτίου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
Παραδοτέα Έργου “e-Health Monitoring”

Αναφορά υποστήριξης της καταγραφής και αξιολόγησης καλών πρακτικών / Good Practices identification & assessment Επικοινωνιακό Σχέδιο Banner…

Wrestle-Interreg: Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 03 Μαρτίου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
Παραδοτέα Έργου “Wrestle-Interreg”

Επικοινωνιακό Πλάνο Καλές Πρακτικές  

e-Health Μonitoring: Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας μέσω προσωπικού συστήματος παρακολούθησης 20 Φεβρουαρίου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
4η Συνάντηση Εταίρων E-Health Monitoring και International Event, Κομοτηνή 17-18.2.2020

EHEALTH_4th COORDINATION MEETING_Agenda EHEALTH_TRANSNATIONAL Event_Agenda Eνημερωτικό σημείωμα για την 4η συνάντηση εταίρων Eνημερωτικό σημείωμα για…