Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021
Η ΚΕΔΕ

Εκδόσεις

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 2000
 • 1999
 • 1997
 • 1996
 • 1995
 • 1989
 • 1978
 • 1970
Εκδόσεις 23 Δεκεμβρίου, 2008
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑ

Διαβάστε Περισσότερα
Εκδόσεις 11 Νοεμβρίου, 2008
ΧΑΡΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

ΧΑΡΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

Διαβάστε Περισσότερα
Εκδόσεις 02 Νοεμβρίου, 2007
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΤΑ

Διαβάστε Περισσότερα
Εκδόσεις 30 Οκτωβρίου, 2007
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΣ-ΚΣ-ΤΣ, ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΣ-ΚΣ-ΤΣ, ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα
Εκδόσεις 18 Οκτωβρίου, 2007
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα