Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2021
Η ΚΕΔΕ

ΚΕΔΕ

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
ΚΕΔΕ, Covid-19... 22 Δεκεμβρίου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
Η Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ΚΕΔΕ για την κινητικότητα υπαλλήλων και τη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ Α’ βαθμού, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας
ΚΕΔΕ, Covid-19 04 Δεκεμβρίου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
Ανάγκη για αύξηση των διενεργούμενων ελέγχων τήρησης των µέτρων αποφυγής διασποράς κορωνοϊού
ΚΕΔΕ, Covid-19 01 Δεκεμβρίου, 2020
Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 24η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΚΕΔΕ 30 Νοεμβρίου, 2020
Επιστολή του Προέδρου για τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας, για το κείμενο που αφορά στις «Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
ΚΕΔΕ, Οικονομικά 28 Νοεμβρίου, 2020
Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
ΚΕΔΕ, Οικονομικά... 28 Νοεμβρίου, 2020
Οδηγίες για την αποτύπωση των εσόδων των κοινωφελών επιχειρήσεων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών – Παροχή γνώμης Παρατηρητηρίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2021 .
ΚΕΔΕ, Κοινωνική Πολιτική - Απασχόληση 27 Νοεμβρίου, 2020
Νόμος 4756/26.11.2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

Διατάξεις του συγκεκριμένου Νόμου που αφορούν στην Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού: Μέρος Πρώτο, Κεφάλαιο Πρώτο, Υποκεφάλαιο…

Διαβάστε Περισσότερα
ΚΕΔΕ, Θεσμικά 26 Νοεμβρίου, 2020
Ενημερωτικά κείμενα επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
ΚΕΔΕ, Κοινωνική Πολιτική - Απασχόληση 25 Νοεμβρίου, 2020
Η Επιτροπή Ισότητας της ΚΕΔΕ για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών
ΚΕΔΕ, Θεσμικά 24 Νοεμβρίου, 2020
Επιστολή Προέδρου ΚΕΔΕ σχετικά με την δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων», από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.