Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021
Η ΚΕΔΕ

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 01 Φεβρουαρίου, 2021
Διαβάστε Περισσότερα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4770 Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για...
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Θεσμικά 18 Ιανουαρίου, 2021
Διαβάστε Περισσότερα
N 4765/21 Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Θεσμικά 04 Ιανουαρίου, 2021
Διαβάστε Περισσότερα
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αγροτικά Θέματα 29 Δεκεμβρίου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
Καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων που χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, καθώς και...
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Covid-19 24 Δεκεμβρίου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4764 Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς,...
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Covid-19 06 Δεκεμβρίου, 2020
Διαβάστε Περισσότερα
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη...
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Θεσμικά 09 Νοεμβρίου, 2020
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4745 Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις. Σημείωση: Τα άρθρα 72 και 73 αφορούν την παράταση της διοικητικής υποστήριξης και το άρθρο 74 αφορά επείγουσες ρυθμίσεις για αντιμετώπιση COVID-19 από τους ΟΤΑ
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 08 Νοεμβρίου, 2020
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 03 Νοεμβρίου, 2020
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο- ρωνοϊού COVID-19.
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 03 Νοεμβρίου, 2020
Καθορισμός βασικών απαιτήσεων για προϊόντα βιομηχανικής μεταποίησης από ελαστικά υλικά
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 24 Οκτωβρίου, 2020
Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 09 Οκτωβρίου, 2020
Τροποποίηση της ΚΥΑ με τίτλο “Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε μονάδες ιαματικής θεραπείας και κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ