Συνεδρίαση ΔΣ
23 Μαρτίου, 2018

34η ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Κατηγορίες